အလွအပ

11 hours 19 min ago
1 Hit

စိတ္ကူးယဥ္စရာေကာင္းတဲ့ မုတ္သံုမွာ လတ္ဆတ္သင္းပ်ံ႕တဲ့ရနံ႔ေလးရွိတဲ့ ဆံသားေလးေတြပိုင္ဆိုင္ခ်င္ၾကလား ေလဒီတို႔… ဒီလိုိုရင္ေတာ့ အရင္ဆံုးလုပ္ရမွာက ဆံသားေတြကို မိုးမစိုေအာင္ထိန္းသိမ္းရမွာပါ။

Subscribe to အလွအပ