အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ

1 week 3 days ago
16,298 Hits

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရးသတင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္” ဟု NLD ပါတီ ဗဟိုျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးၾကည္တုိးက သူ၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

Subscribe to အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ