အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရး

2 weeks 2 days ago
24,155 Hits

ဒတ္ပို လို႔အလြယ္ေခၚေနၾကတဲ့ တားေဆးထိုးေဆးဟာ progestogen လို႔ေခၚတဲ့ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳးပါေသာ Medroxyprogesterone ထိုးေဆးျဖစ္တယ္။ တားေဆးနွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္- Depo-Provera နဲ႔ Depo-Ralovera တို႔ျဖစ္တယ္။...

Subscribe to အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရး