အဆိုေတာ္

2 years 6 months ago
17,018 Hits

ျမန္မာသံစဥ္ ေတးေလာကမွာ “ေရႊတိဂံုကိုျမင္ရင္” “ေနရာတိုင္းမွာ သူ႕မ်က္ႏွာ” စတဲ့ ျမန္မာသံစဥ္သီခ်င္းမ်ားနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့တဲ့.................

Subscribe to အဆိုေတာ္