အစုိးရ တစ္ႏွစ္ျပည့္

1 year 6 months ago
1 Hit

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆုိတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ တက္လာတဲ့ အစုိးရက ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျငင္းလုိ႔မရပါဘူး။

Subscribe to အစုိးရ တစ္ႏွစ္ျပည့္