အင္အားအနည္းငယ္ရိွ ငလ်င္လႈပ္

6 days 15 hours ago
2,066 Hits

ယင္းငလ်င္လႈပ္ခတ္သြားမႈကုိ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွ သိသိသာသာ ခံစားခဲ့ရျပီး ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတိအက် သိရွိရေသးျခင္းမရိွဘဲ မဇၥ်ိမမွ စံုစမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။

Subscribe to အင္အားအနည္းငယ္ရိွ ငလ်င္လႈပ္