အဂၤလန္နည္းျပ ေဆာက္ဂိတ္

2 months 1 week ago
6,632 Hits

ေဆာက္ဂိတ္က “ၿပိဳင္ပြဲအစပိုင္းကာလေတြမွာတုန္းက အရမ္းႀကီးေမွ်ာ္လင့္ထားမခံရလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖိအားနည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖိအားမရိွတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

Subscribe to အဂၤလန္နည္းျပ ေဆာက္ဂိတ္