သေႏၶတားေဆး

1 year 2 months ago
22,123 Hits

ဇြန္လ ၂၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hotel Max ဟိုတယ္တြင္ အခမ္းအနားက်င္းပကာ မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to သေႏၶတားေဆး