သူငယ္ခ်င္း

2 weeks 2 days ago
6,096 Hits

လူအမ်ားစုရဲ႕ယူဆခ်က္အရေတာ့ Friend Zone ဆိုတာ တကြၽန္းပို႕ဒဏ္လိုပဲ ထြက္လမ္း၊ လြတ္လမ္းမရွိပါဘူးတဲ့။ ဒါဟာ လုံးဝၾကီးေတာ့ မမွန္ပါဘူး။

Subscribe to သူငယ္ခ်င္း