ဝန္ထမ္း

3 years 5 months ago
14,345 Hits

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးျမေအာင္က မဇၥ်ိမ စာဖတ္သူက႑ကို စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ သူေရးလိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ တစ္ေန႔တစ္မ်ိဳး မ႐ိုးႏိုင္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြ...

Subscribe to ဝန္ထမ္း