လ်ွပ္စစ္ဓာတ္ႀကိဳး

2 weeks 4 days ago
9,015 Hits

ဓာတ္လိုက္ခံရသူကို ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေဆးရုံသို့ ပို႔ေဆာင္စဥ္ လမ္း၌ ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရဲမွတ္တမ္းမ်ား အရ သိရသည္။

Subscribe to လ်ွပ္စစ္ဓာတ္ႀကိဳး