လူငယ္နဲ႔စကားေျပအေရးအသား အမွားျပႆနာ

ခက္တာက အမွားကို အမွန္ျဖစ္တယ္လုိ႔အေသမွတ္ထားရေလာက္ေအာင္ မွားေနတာမ်ိဳးက ျပင္ရခက္မယ္ထင္ပါတယ္။ ပုဒ္ထားအမွားေတြကေတာ့ ေျပာျပတဲ့သူရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေရးတဲ့သူကုိယ္တိုင္က မွားမွန္းသိရင္ ျပင္လို႔လြယ္ပါတယ္။

Subscribe to လူငယ္နဲ႔စကားေျပအေရးအသား အမွားျပႆနာ