လိင္ပညာေပး

2 months 3 days ago
10,522 Hits

သင္ လူလတ္ပိုင္းေရာက္လာခ်ိန္မွာ ေက်ာကုန္းအေမႊးအမွ်င္ အေျခအေနကို သိႏိုင္ပါျပီ။အေမႊးမရွိသေလာက္ နည္းလား၊ လုံးဝမရွိဘူးလား၊ အသင့္အတင့္ရွိေနသလား သို႕တည္းမဟုတ္ ေတာထေနျပီလား။

Subscribe to လိင္ပညာေပး