လမ္းေဘးအႏၱရယ္

1 year 7 months ago
12,742 Hits

သင္က ယာဥ္အသြားအလာရွိတဲ့ ေနရာမွာ ျဖတ္ေလွ်ာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဤေဘးကင္းေရးအဆင့္မ်ားကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ၿပီး အသက္ေတြကိုကယ္တင္လိုက္ပါ။

Subscribe to လမ္းေဘးအႏၱရယ္