ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း

10 months 2 weeks ago
67,249 Hits

ဒဂံုၿမိဳ႕မွာ ေက်ာင္းသြားတက္ရင္းနဲ႔ ဘယ္လုိေက်ာင္းလဲဆုိေတာ့ လက္ေဝွ႔ေက်ာင္း တက္မလားဆုိ ေတာ့ ၊ ကုိယ္ကလည္း အထိုးအၾကိတ္ဆုိ ဝါသနာပါေတာ့ ထိုးမယ္လို႔ေျပာရင္းနဲ႔ လုိက္သြားျဖစ္တာ ေပါ့။

Subscribe to ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း