ရွမ္းျပည္နယ္

4 weeks 12 hours ago
2,347 Hits

ညေနပိုင္းသဲသဲမဲမဲရြာေနသည့္ မိုးက ေတာင္ေပၚေဒသ၏ ခ်မ္းေအးမႈကိုပိုကဲေစရန္ အေထာက္ အပံ့ေပးထားရာ ဤရာသီဥတုတြင္ ေစာင္ထူထူအတြင္း ဝင္ေကြးသင့္ေသာ္လည္း အသားညိဳညိဳ၊ အရပ္ပုပုတာထြန္းလူတြင္မူ ထိုသို႔ လုပ္ႏိုင္သည့္...

Subscribe to ရွမ္းျပည္နယ္