ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

3 weeks 5 days ago
12,573 Hits

“မိုးအင္မတန္ႀကီးၿပီး ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမျဖစ္ခဲ့ပါဘူး” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆုိသည္။

Subscribe to ရန္ကုန္ၿမိဳ႕