ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္

3 weeks 1 day ago
21,896 Hits

ဦးေက်ာ္ေဇယ် အေနနဲ႔ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြ႔ဲဝင္အျဖစ္ကေန ရပ္ဆိုင္းခံရေပမယ့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္နဲ႔ေတာ့ ဆက္ရွိေနမွာပါ။

Subscribe to ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္