ရခိုင္ျပည္နယ္

2 days 6 hours ago
8,819 Hits

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘူးသီးေတာင္ကပဋိပကၡဧရိယာေလ။ ပဋိပကၡဧရိယာဆိုေတာ့စာသင္ရတာေကာင္းေကာင္းမသင္ရဘူး၊ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္ေတာ့။ အဲ့ဒီထဲကမွ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ေအာင္လာတဲ့ ကေလး၆ေယာက္ကို ေဆးေက်ာင္းတက္ခြင့္ရေရးေတာင္းဆိုတာပ...

Subscribe to ရခိုင္ျပည္နယ္