ယာဥ္အႏၱရာယ္ ကင္းစင္ေရး

1 year 7 months ago
12,717 Hits

လူေကာင္းႀကီးႀကီး ေသးေသး အရက္ေသစာရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးကို ဘယ္သူကမွ မေရွာင္ရွာနိုင္ပါဘူး အရက္တစ္ခြက္တည္းကေတာင္မွ ဆိုးရြားလြန္းတဲ့ ကားတိုက္/ ေမွာက္မႈေဘးအႏၱရာယ္ကို တိုးျမွင့္ေစနိုင္ပါတယ္။

Subscribe to ယာဥ္အႏၱရာယ္ ကင္းစင္ေရး