ယာယီစခန္း

11 months 2 weeks ago
13,715 Hits

"စခန္းအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အခု နယ္ေျမက နည္းနည္းၿငိမ္ေတာ့ ကိုယ့္နယ္ကို ျပန္သြားၾကတာပါ"ဟု ေမာင္ေတာခရိုင္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲထူးက ဆုိသည္။

Subscribe to ယာယီစခန္း