မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး

5 days 5 hours ago
3,803 Hits

အလုပ္ထုတ္ခံထားရသူ ၂၀၃ ဦးရွိေနျပီး ၎တို႔၏ စားဝတ္ေနေရးမွာလည္း ခက္ခဲလ်ွက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေပးရန္ အလုပ္ထုတ္ခံထားရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကဆိုသည္။

Subscribe to မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး