မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး

3 days 3 hours ago
3,884 Hits

"သပိတ္က်င္းက တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဆိုျပဳလႊာ ေလ်ွာက္လႊာလာတင္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိတာ ၆ ဦး၊ေနာက္တစ္ခုက ျမင္းျခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္က တင္တာ ၄ ဦးေလာက္ပဲ ရွိတယ္။

Subscribe to မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး