မဲစာရင္း

2 years 11 months ago
4,955 Hits

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃။            ။ ႏုိဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ နာမည္အပိုမ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီ ပါဝင္ႏုိင္သည္ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳ႔္ ဗဟို ေရြးေကာက္ပြဲေအာက္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႔က ႏ...

Subscribe to မဲစာရင္း