မူးယစ္ေဆးျပား

1 week 5 days ago
33,927 Hits

“ အခုလိုေဆး၀ါးေတြရဲ႕ တဒဂၤသာယာမႈကို သူတို႔က ႀကိဳက္သြားတာ။ အရက္ႀကိဳက္တတ္တဲ့သူက အရက္စြဲတာပဲ။ လူက အႀကိဳက္ဆိုတာကို မေရွာင္ႏိုင္ၾကဘူး။ အႀကိဳက္၊ အေတြ႔ကို မေရွာင္ႏိုင္ၾကေတာ့ ဒီ အျဖစ္မ်ဳိးေတြ ႀကံဳတာေပါ့။...

Subscribe to မူးယစ္ေဆးျပား