မုံရြာၿမိဳ႕

1 month 2 weeks ago
4,161 Hits

မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ျမစ္ကမ္းအနီးႏွင့္ေျမနိမ့္ပိုင္း ေနထိုင္သူမ်ား အထူးသတိျပဳ ေနထိုင္ၾကပါရန္လည္း မိုးဇလမွ  အႀကံျပဳထားသည္။

Subscribe to မုံရြာၿမိဳ႕