မုိးေသာက္

1 year 1 week ago
8,578 Hits

အခက္အခဲေတြက ဘာေတြရွိလဲဆုိေတာ့ အရင္တုန္းက လြတ္လပ္ေနတဲ့ စိတ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရတာလည္းရွိတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ ဇြတ္ကနဲ႔ လုပ္တတ္တဲ့ စိတ္ကေလး ရွိတယ္။

Subscribe to မုိးေသာက္