မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္

2 years 5 months ago
14,913 Hits

အခုဆိုရင္ ရာသီကာလ အပိုင္းျခားအေနနဲ႔  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ရဲ႕ ေႏြရာသီ ကာလကို ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္................

Subscribe to မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္