မိုးေလဝသသ ခန္႔မွန္းခ်က္

2 years 6 months ago
9,159 Hits

တစ္ပတ္အတြင္း မိုးေလဝသသ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မိုေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းလ်က္...............

Subscribe to မိုးေလဝသသ ခန္႔မွန္းခ်က္