မိုးေလဝသခန္႔မွန္းခ်က္

2 years 7 months ago
11,127 Hits

တစ္ပတ္အတြင္း မိုးေလဝသသ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မိုေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းလ်က္ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း...............

Subscribe to မိုးေလဝသခန္႔မွန္းခ်က္