မာတင္အန္ဂူယန္

1 year 3 weeks ago
10,130 Hits

အဲ့ဒီ႐ႈံးပြဲအတြက္ မေက်နပ္တဲ့ အန္ဂူယန္ဟာ အေသအခ်ာျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ဂါဖူေရာ့ဗ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထဲမွာ မေက်ပြဲႏႊဲဖို႔ ျပန္လည္ စိန္ေခၚခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to မာတင္အန္ဂူယန္