မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း

1 year 6 months ago
6,072 Hits

ကၽြန္မအေနနဲ႔ အခု ေဆြးေႏြးတဲ့ အခန္းက႑ေတြမွာ ကၽြန္မတို႔ ေတြ႔ရွိရတဲ့ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ လုပ္ေဆာင္စရာအေနနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

Subscribe to မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း