မန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား

10 months 1 week ago
57,302 Hits

ယင္းအယူခံႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ ထုိင္းအစုိးရ ေရွ႕ေနဘက္မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေလ်ာက္လဲခ်က္ မတင္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ရက္တုိး ခြင့္ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္းေရွ႕ေန ဦးေအာင္မ်ဳိးသန္႔ကေျပာသည္။

Subscribe to မန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား