မန္စီးတီးအသင္း

2 months 1 week ago
1 Hit

“အမွတ္ ၁၀၀ ထိရၿပီး စံခ်ိန္ခ်ိဳးဖို႔ဆိုတာ အသင္းတစ္သင္းအတြက္ အံ့အားသင့္စရာ ရလဒ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီ အေနအထားအတိုင္း ဆက္သြားႏိုင္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ပိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

Subscribe to မန္စီးတီးအသင္း