ဘဂၤါလီ ၁၅ ဦး

10 months 4 days ago
12,200 Hits

ယင္းတိုက္ခန္းကေတာ့ ေကာ့ဇ္ဘဇားၿမိဳ႕ တက္ခ္ပါရာ ေအဇစ္ လမ္းေပၚမွာ ရွိတဲ့ အမွတ္ ၁၂၁ အေဆာက္အအံု ခုႏွစ္လႊာအျမင့္မွာ တည္ရွိတယ္လို႔ ေဒသ ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီး Ehsan Murad က ေျပာပါတယ္။

Subscribe to ဘဂၤါလီ ၁၅ ဦး