Ooredoo Enjoy the Internet

Shop.com.mm

ဘဂၤါလီ

1 month 1 week ago
5,270 Hits

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို တပ္မေတာ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ရာ ဘဂၤါလီသိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။

Subscribe to ဘဂၤါလီ