ဘဂၤါလီ

1 day 23 hours ago
1 Hit

"သူတို႔ကို အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၿငိမ္း၊ စု၊ စီနဲ႔ ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူမွာေပါ့"ဟု ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာက ကေျပာသည္။

Subscribe to ဘဂၤါလီ