ဘဂၤါလီ

6 months 1 week ago
1 Hit

“ တစ္ခ်ဳိ႕က ဂုဏ္ထူးေတြ ပါထားတယ္။ ၂ဘာသာပါတယ္။ ၁ ဘာသာပါတယ္။ အေစာပိုင္းကဆိုရင္ ၃ ဘာသာ အထိ ပါခဲ့တယ္”

Subscribe to ဘဂၤါလီ