ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ

4 months 4 weeks ago
1 Hit

သာသနာေရးႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို ႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ဗီယက္နမ္ သံအမတ္ႀကီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong တို႔ကလည္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ႔ သည္။

Subscribe to ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ