ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတား

1 year 6 months ago
39,306 Hits

ရာဇဝင္နဲ႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒီသမိုင္းေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာတဲ့သူေတြအတြက္ဆိုရင္ အရင္တုန္းကသမိုင္းမွာ ျမန္မာျပည္က တ႐ုတ္လက္ေအာက္ မေရာက္ေအာင္ သမိန္ဗရမ္း ကယ္ထားတယ္။

Subscribe to ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတား