ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

" ဆြာေရေဘး ေတာင္ငူေရေဘးျဖစ္ေတာ့ လာလွဴတဲ့သူေတြကို လိုက္ပို႔ရင္း အခုလို လွဴျဖစ္သြားတာပါ။ ေနာက္ေတာ့ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းေတြကို အလွဴခံရင္း ရရွိလာတဲ့ အလွဴေငြေတြ အလွဴပစၥည္းေတြကို လူသူအေရာက္နည္းၿပီး အလွဴရွ...

Subscribe to ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး