ပုလဲၿမိဳ႕နယ္

11 months 1 week ago
11,522 Hits

ယင္းေၾကာင့္ ဝက္မအား ကာမစပ္ယွက္သည္ဟု ယူဆရသူ ေမ်ာက္ႀကီးအား ပုလဲၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ) ၁၉၈/၂၀၁၇၊ ရာဇသက္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၇ အရအမႈေရးဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ပုလဲၿမိဳ႕နယ္