ပုပၸါးေတာင္မႀကီး

1 year 1 month ago
11,909 Hits

ပုပၸါးေတာင္တက္လမ္းဟာ ကားလမ္းအျဖစ္ေတာ့ ေဖာက္ထားပါတယ္။ ဒီကားလမ္းဟာ အျမင့္ေပ ၄၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ေဖာက္ထားၿပီး အဲဒီအထက္ကုိေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္တက္ရမွာပါ။ ကားလမ္းရိွတယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း အရည္အေသြးျမင့္ ေတာင္တက္ကားေတြ...

Subscribe to ပုပၸါးေတာင္မႀကီး