ပုပၸါးေတာင္

1 year 2 months ago
10,886 Hits

ပုပၸါးေတာင္ဟာ မႏၱေလးတိုင္းေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွေနပါတယ္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ဆီမွာရိွေနၿပီး ကားနဲ႔ ၄ နာရီေလာက္ ခရီးႏွင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to ပုပၸါးေတာင္