ပခုကၠဴၿမိဳ႕

ဓာတ္လိုက္ခံရသူကို ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေဆးရုံသို့ ပို႔ေဆာင္စဥ္ လမ္း၌ ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရဲမွတ္တမ္းမ်ား အရ သိရသည္။

Subscribe to ပခုကၠဴၿမိဳ႕