နန္းၿမိဳင္

7 months 4 weeks ago
10,338 Hits

အေအးဓာတ္ကုိ ခံႏုိင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဟုိဘက္ကမ်က္ခင္းျပင္ေလးေတြမွာ ထိုင္ၿပီးေတာ့ စကားေတြ ေျပာလို႔ရတယ္။ သီခ်င္းေတြလည္း ဆုိလို႔ရပါတယ္။

Subscribe to နန္းၿမိဳင္