ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္ဦး(အၿငိမ္းစား)

2 months 1 week ago
6,030 Hits

သူတို႔နဲ႔ေတာ့ ဒီရက္ပိုင္းမေတြ႔ႏိုင္ေသးဘူး။ ခ်င္းမိုင္ခနသြားဦးမယ္။ အဲ့ဒီကေနျပန္လာျပီးေတာ့မွ သူတို႔နဲ႔ သြားျပန္ေတြ႔မွာ။

Subscribe to ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္ဦး(အၿငိမ္းစား)