ဒိန္းမတ္အလုပ္အကုိင္ ၀န္ႀကီးေရာ(န) ေနးဂတ္ လာဆန္

1 year 11 months ago
19,231 Hits

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံကေန ျမန္မာကုိအကူအညီေပးေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ၾကည့္ရင္ လုပ္သားေစ်းကြက္.........................

Subscribe to ဒိန္းမတ္အလုပ္အကုိင္ ၀န္ႀကီးေရာ(န) ေနးဂတ္ လာဆန္