တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ

2 weeks 1 day ago
6,672 Hits

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဖရဲသီး၀ယ္လိုအားသည္မ်ားျပားၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ရာသီဥတုဆိုး႐ြားမႈအေျခအ ေနမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွ တင္ပို႔မႈပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္ေၾကာင္း ဖရဲႏွင့္ သခြားေမႊး စိုက္ပ်ိဳ...

Subscribe to တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ