တပ္မေတာ္

1 week 2 days ago
32,406 Hits

“ ေနာက္ဆံုးတိုက္ပဲြျဖစ္တာက စက္တင္ဘာ ၁၀ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္း ၂ နာရီေလာက္က တိုက္ပြဲ ျဖစ္တယ္။  မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ေတာ့ၾကာတယ္။ တင္းမာမႈကေတာ့ ရွိတယ္။ ျမစ္ေၾကာင္းအထက္ပိုင္းေပါ့၊ ကုလားတန္တစ္ေလွ်ာက္လံုးေတာ့ ေျ...

Subscribe to တပ္မေတာ္