တနသၤာရီတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

1 year 7 months ago
24,486 Hits

သားသမီးေလးေယာက္ရွိပါတယ္။ ကြ်န္မကေတာ့ ေက်ာင္းသူဘဝတည္းက အိမ္ေထာင္က်ခဲ့တာဆုိေတာ့။ ကြ်န္မအမ်ဳိးသားလည္း ႏုိင္ငံေရးသမားပါပဲ။

Subscribe to တနသၤာရီတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္