တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပဲြ

3 years 2 months ago
6,416 Hits

ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပဲြမွာ ဂုဏ္ထူး ၅ ဘာသာနဲ႔ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ မေရႊရည္၀င္းဟာ မိခင္ကို အေၾကာ္ကူေရာင္းရင္း ပညာႀကိဳးစားသူအျဖစ္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတ...

Subscribe to တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပဲြ