တကၠသိုလ္ဝင္တန္း

2 months 3 weeks ago
909 Hits

"ယာဥ္ေလာကသားေတြရဲ႕ သားသမီးေတြ ပညာေရးကို အားေပးခ်င္လို႔ လုပ္တာပါ။"ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

Subscribe to တကၠသိုလ္ဝင္တန္း